Hot desking - nowy trend pracy biurowej

Hot desking to jeden z tych trendów, który, choć jest często chwalony, niejednokrotnie bywa także krytykowany. Pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy, które w innych okolicznościach byłyby wydawane na przestrzeń biurową, która i tak nie zostałaby wykorzystana, nie można też nie zgodzić się z tym, że jest rozwiązaniem promującym innowacyjność. Z drugiej strony jednak zarzuca się mu, że pozbawia pracowników poczucia stabilizacji i sprawia, że stają się oni mniej produktywni. Na szczęście, ten czarny scenariusz nie musi sprawdzać się bez względu na okoliczności, mamy bowiem do czynienia z rozwiązaniem elastycznym.

Hot desking – co to?

Hot desking zakłada korzystanie z tych stanowisk roboczych, które nie zostały przydzielone konkretnemu pracownikowi. W jednym dniu zajmuje je osoba reprezentująca jeden dział i jeden szczebel organizacji, w innym zaś na stanowisku pojawia się ktoś zupełnie inny robiąc z niego użytek. Początkowo hot desking był jedynie częścią teorii activity-based working znanej też jako ABW i sformułowanej przez Erika Veldhoena. Teoria ta zakłada, że powinno się dążyć do minimalizacji stanowisk roboczych, które są dostępne w przestrzeni biurowej, choć jednocześnie należy zwiększać ich różnorodność tak, aby możliwe było podejmowanie przy nich pracy w zróżnicowanych stylach.

Hot desking – kiedy się sprawdza?

W teorii wcale nie wszyscy pracownicy potrzebują biurka każdego dnia. Co więcej, zmuszenie ich do przemieszczania się może sprawić, że wyzbędą się oni skłonności do gromadzenia zbędnych dokumentów. Pozwoli im to również na nawiązywanie kontaktów z większą grupą współpracowników, a to sprawi, że łatwiej im będzie rozwijać nowe pomysły.

praca w stylu hot desking

Hot desking jest promowany jako metoda wspierająca innowacyjność, sprawdzająca się zwłaszcza w tych firmach, które decydują się na zatrudnianie pracowników mobilnych i oferują im możliwość wykonywania swoich obowiązków w elastycznych godzinach pracy. Niestety, nie zawsze sprawdza się tam, gdzie zarówno zadania zespołu są stałe, jak i grupa pracowników nie ulega zmianom.

Przestrzenie współdzielone a zróżnicowana przestrzeń biurowa

Hot desking jest prezentowany jako wyjątkowo skuteczne rozwiązanie przede wszystkim wówczas, gdy przedstawia się go jako jeden z elementów organizowania w firmie przestrzeni biurowej. Może być dobrym pomysłem choćby wówczas, gdy firma decyduje się na otwarcie biura satelitarnego oraz na zatrudnianie wielu pracowników tymczasowych.

Analizując najnowsze trendy związane z tworzeniem elastycznych miejsc pracy należy zwrócić uwagę także na powstanie tak zwanych przestrzeni współdzielonych. Te są wspólnymi biurami charakteryzującymi się tym, że nie tylko tworzą klimat sprzyjający wymianie pomysłów wewnątrz firmy, ale i pomiędzy firmami. Dzięki temu z większą łatwością można realizować dodatkowe cele obejmujące choćby poszerzenie sieci kontaktów i zwiększenie widoczności. Dobrym pomysłem może się też okazać połączenie tego rozwiązania z innymi o elastycznym charakterze takimi, jak choćby abonament opłacany na usługi dostępu do stanowisk biurowych.