Typy ludzi, dla których coworking space zostało stworzone

Coworking space to miejsca stworzone dla tzw. freelancerów, które umożliwiają im wspólne wykonywanie pracy w celowo wyznaczonym do tego miejscu. Powoduje to, że choć pracują samodzielnie – nie czują się odosobnieni, bo mają obok siebie innych przedstawicieli wolnych zawodów. Takich miejsc powstaje w Polsce coraz więcej, ponieważ liczba „wolnych strzelców” wzrasta. Coraz częściej ludzie decydują się na samodzielne odkładanie pieniędzy oraz na samodzielnie wytyczoną ścieżkę kariery. Jacy ludzie najczęściej wybierają wolne zawody? Z czym to się wiąże? Jakie są najczęściej występujące cechy osobowości wśród wykonawców wolnych zawodów?

Typy osobowości, a wybór kariery

Osobowość to charakterystyczny dla danej jednostki typ reagowania na środowisko, a tym samym system wchodzenia z tym środowiskiem w relacje. Ponadto, przez osobowość rozumie się także pewne stałe cechy i rysy konkretnej jednostki, które różnią ją od innych osób. Jak się okazuje, typ osobowości jest kluczowy w przypadku doboru określonej ścieżki kariery. Praca stojąca w sprzeczności z naszym typem osobowości, może się okazać zbyt męcząca, wymagająca i w efekcie prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości, a nawet do wystąpienia stanów depresyjnych. Warto więc efektywnie wykorzystać to, kim jesteśmy, by realizować się w pracy i świadomie dokonywać wyboru kariery. Nasz typ osobowości kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie. W okresie dorastania i rozwoju uczymy się określonego sposobu postrzegania rzeczywistości i reagowania na tę rzeczywistość. Z czasem nasza metoda pracy i ilość zarabianych pieniędzy są odzwierciedleniem tego, jak ukształtowała się nasza osobowość. Każde stanowisko pracy wymaga nieco innych predyspozycji osobowościowych. Oczywiście, istotne są również umiejętności, wykształcenie czy inteligencja, ale to właśnie predyspozycje osobowościowe są kluczowe i decydują o tym, czy dan praca będzie dla nas źródłem rzeczywistej satysfakcji. Jednego z najpopularniejszych rozróżnień typów osobowości zawodowej dokonał John Holland.

praca w coworking space

Wyróżnił kilka poszczególnych typów osobowości:

1. Typ badawczy. To osoby uzdolnione naukowo, które lubią zgłębiać i badać rzeczywistość. Nie sprawiają im trudności zagadki matematyczne czy skomplikowane zadania z fizyki. To typ posiadający umysł analityczny. Najbardziej zrealizuje się w pracy jako naukowiec.

2. Typ społeczny. Do tego typu należą osoby, które uwielbiają kontakty z ludźmi i realizują się w pracy wymagającej kontaktu z drugim człowiekiem. Zwykle są to osoby empatyczne, które chętnie pomagają innym i powodują, że nawet zamknięte w sobie jednostki zaczynają się przed nimi otwierać. Idealne zawody dla tego typu, to: nauczyciele, przedszkolanki, pracownicy opieki społecznej, personel pomocniczy w szpitalu. 

3. Typ realistyczny. Osoby należące do tego typu są uzdolnione manualnie i/lub technicznie. Cenią sobie pracę z maszynami, komputerami i innymi urządzeniami. Sprawdzają się przede wszystkim jako: informatycy, mechanicy czy inżynierowie. Często przedstawiciele tego typu są osobami nieśmiałymi.

4. Typ artystyczny. To osoby szczególnie wrażliwe, o ponadprzeciętnie rozwiniętej wyobraźni, które kierują się w życiu emocjami oraz intuicją. Sprawdzają się w pracy jako artyści: malarze, graficy, muzycy, pisarze, projektanci mody itd., ale ciekawą alternatywą jest dla nich chociażby praca w reklamie lub w mediach. Zwykle nie nadają się do pracy biurowej.

5. Typ konwencjonalny. To przede wszystkim osoby uporządkowane oraz sumienne. Sprawdzają się w pracy biurowej, w księgowości, jako archiwiści, bibliotekarze, edytorzy bądź statystycy.

6. Typ przedsiębiorczy. To osoby ambitne, dynamiczne, nastawione na realizację wyznaczonych celów, pewne siebie i zwykle optymistyczne. Dobrze czują się w pracy, w której mogą kierować innymi ludźmi, dlatego sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych, na stanowisku managera lub jako adwokaci czy handlowcy.

Rzadko jest tak, że jedna osoba reprezentuje wyłącznie jeden z powyższych typów osobowości. Zwykle są to kombinacje dwóch lub kilku typów. Warto jednak mieć je na uwadze przy obieraniu swej ścieżki zawodowej. 

kreatywne osoby

Kreatywni w coworking space

Przedstawiciele wolnych zawodów to zwykle osoby wyróżniające się nieprzeciętną kreatywnością oraz odwagą. Rezygnacja z etatu wiąże się z podjęciem ryzyka i utratą poczucia stabilizacji. To świadczy o kreatywności osób, które pracują na własną rękę, niejednokrotnie nie mając pewności, czy znajdą wystarczającą liczbę zleceniodawców. Pracownicy coworkingowi muszą inwestować w swój rozwój, nieustannie poszerzać swe kompetencje, wykazywać się nieprzeciętną kreatywnością, by stale pozyskiwać swych klientów. Wszystko to robią w sposób samodzielny, nie ma nad nimi szefa, który wysyła na konkretne szkolenia… Daje to ogromne poczucie niezależności, ale niektórym również poczucie niepokoju, zagrożenia. Im bardziej samodzielna, niezależna i kreatywna jednostka, tym lepiej sprawdzi się w pracy jako „wolny strzelec”. Jeśli ktoś lubi decydować sam o sobie, ceni sobie poczucie niezależności oraz jest na tyle kreatywny, by nieustannie się rozwijać, poszerzać swoje kwalifikacje i mieć talent do pozyskiwania zleceniodawców – wówczas świetnie sprawdza się w wolnym zawodzie. 

Cechy osobowości wśród wykonawców wolnych zawodów

Wśród przedstawicieli wolnych zawodów, najczęściej możemy spotkać artystyczny typ osobowości. Wiąże się to z tym, że przedstawiciele typu artystycznego niekoniecznie sprawdzają się w rutynowej, uporządkowanej pracy, w której są nieustannie kontrolowani przez szefostwo. Ten typ osobowości, dynamiczny, emocjonalny i nieuporządkowany, znacznie lepiej odnajduje się w tzw. wolnych zawodach, dzięki którym sam steruje swoją pracą i decyduje o czasie oraz sposobie jej wykonywania. Przedstawiciele wolnych zawodów zwykle prezentują takie cechy osobowości jak: swoboda bycia, wewnętrzne nieuporządkowanie, kreatywność, samodzielność, pragnienie rozwoju.